"Anh ấy thức dậy lúc bảy giờ."

Dịch:He gets up at seven.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhkhi

Wake up được không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThieuVanThanh

Get up là từ bỏ, cũng là thức dạy luôn phải ko các bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

"Get up" là "thức dậy", còn "give up" là "từ bỏ" nha bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hiyosun

Câu wen thuộc thấy sợ. Mỗi đoạn văn TA đều có...mà nó có liên quan gì đến skill thiên nhiên?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vodinhluan19

liên quan gì thiên nhiên nhỉ

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.