"Anh ấy thức dậy lúc bảy giờ."

Dịch:He gets up at seven.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhkhi

Wake up được không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hiyosun
  • 13
  • 9
  • 8
  • 4
  • 2
  • 18

Câu wen thuộc thấy sợ. Mỗi đoạn văn TA đều có...mà nó có liên quan gì đến skill thiên nhiên?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vodinhluan19

liên quan gì thiên nhiên nhỉ

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.