Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thứ Tư"

Dịch:Wednesday

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

tôi sợ thứ tư lắm

2 năm trước