"Trong thực tế ông ta là một công dân tốt ."

Dịch:In reality he is a good citizen.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyncPht11

He is a good citizen in reality lại sai là sao

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.