Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trong thực tế ông ta là một công dân tốt ."

Dịch:In reality he is a good citizen.

0
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyncPht11

He is a good citizen in reality lại sai là sao

0
Trả lời2 tháng trước