https://www.duolingo.com/_Alex-Er_

Cho hỏi một chút về Duolingo

_Alex-Er_
 • 10
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

Để vào chổ dịch văn bản, ta nên làm sao

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

bạn học mấy năm ùi ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_ThaiDuongdh_
_ThaiDuongdh_
 • 17
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4

cần j vào link là dc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Ukm , nhưng hiện tại ko ai đăng link lên cho đâu !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Alex-Er_
_Alex-Er_
 • 10
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

cứ chỉ mình đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Suzue_
_Suzue_
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2

Trước có người đăng topic rồi, nhưng mod xóa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Alex-Er_
_Alex-Er_
 • 10
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

hầy, sao mà chán dữ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_ThaiDuongdh_
_ThaiDuongdh_
 • 17
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4

https://www.duolingo.com/_Alex-Er_
_Alex-Er_
 • 10
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nnthanh308

nhân tiện cho mình hỏi là phần dịch có hạn chế level để đủ tư cách dùng không, mà chắc còn beta hay sao không nấy function button tại trang chủ nhỉ, sr mình mới dùng doulingo nên còn nhiều thứ không rõ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Vào Immersion

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.