1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. Mình học hết các bài nhưng ch…

https://www.duolingo.com/profile/thaiduyduc

Mình học hết các bài nhưng chỉ cấp độ 13 và mức độ thành thạo tiếng anh 41%, làm sao để có thêm bài?

August 4, 2016

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Kenzoku-san

Củng cố lại những ký năng yếu. Cứ làm thế cho đến cấp 25


https://www.duolingo.com/profile/thaiduyduc

Tức là không có thêm bài mới mà chỉ luyện tập các bài cũ hả bạn


https://www.duolingo.com/profile/Kenzoku-san

Đúng vậy. Cơ mà có thể học Khóa Việt - Anh :3

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.