"Chúng ta cần phải có sự cạnh tranh trong thị trường ."

Dịch:We need to have competition in the market.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thukyluly

khi nào mình dùng to have vậy ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

Trong câu này có động từ "need" (cần...)

Bạn lưu ý sau từ need, có hai trường hợp xảy ra:

1---Nếu bạn muốn nói cần một điều gì, một thứ gì đó, bạn phải dùng need + Noun

Ex: I need an umbrella: Tôi cần một cây dù.

2---Nếu bạn muốn nói cần làm một điều gì đó, bạn phải dùng need + to + Verb bare (động từ nguyên mẫu)

Ex: I need to try more: Tôi cần phải cố gắng hơn.

  • Như trong câu ở đề bài thuộc dạng thứ hai, need to have (cần có). Have trong câu này là một động từ, mang nghĩa là có

=> We need to have competition in the market: Chúng ta cần phải có sự cạnh tranh trong thị trường.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thukyluly

cảm ơn bạn rất là dễ hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

không có chi đâu bạn

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.