Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đang pha cà phê."

Dịch:You are making coffee.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DukeMai

"you are brewing coffee" for more correct answer, I believe.

2 năm trước