Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/saotrongxanh

âm thanh

tại sao khi tôi trả lời đúng và sai mà lại không có tiếng

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/THANHCUI123

???????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/saotrongxanh

không biết đừng viết linh tinh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THANHCUI123

À

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THANHCUI123

MÌNH BÍT RÙI

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THANHCUI123

P vào cài đặt ý

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THANHCUI123

trang 1

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THANHCUI123

tài khoản

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THANHCUI123

OK!

2 năm trước