"Đã có một sự thiếu lương thực ở Châu Âu ."

Dịch:There was a lack of food in Europe.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrcThi1

Difficult question

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kienngo0997

There has been a lack of food in Europe

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Fqminh

lúc thì there was lúc thì there were cùng một câu, đùa nhau ah?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.