"Họ yêu mèo."

Dịch:They love the cat.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vandung.dhcs

Mèo đây có xác định đâu nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kenneth942

They love cat. nó không chịu bó tay.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.