Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ yêu mèo."

Dịch:They love the cat.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vandung.dhcs

Mèo đây có xác định đâu nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kenneth942

They love cat. nó không chịu bó tay.

2 năm trước