"אחרי הגשם האחרון, הכנרת מלאה."

Translation:After the last rain, the Kinneret is full.

August 5, 2016

8 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Eden.Gottl

הכנרת אף פעם לא מלאה


https://www.duolingo.com/profile/Dov360473

Um, you mean the "Sea of Galilee", don't you? I mean, as long as we're trying to translate Hebrew to English.


https://www.duolingo.com/profile/DL-Trolls

I freakin' just love Dov! He's really letting everyone have it in this level!

:D


https://www.duolingo.com/profile/Home-To-Him

"אַחֲרֵי הַגֶּשֶׁם הָאַחֲרוֹן, הַכִּנֶּרֶת מְלֵאָה."


https://www.duolingo.com/profile/Tal908222

למה אי אפשר לומר

After last rain, the Kinneret is full


https://www.duolingo.com/profile/SharonNaor

I believe its because 'last rain' means 'גשם אחרון', and in this case it is a specific rain we are talking about: ה-גשם ה-אחרון (THE last rain).

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.