Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"họ muốn mua vàng."

Dịch:They want to buy gold.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trong141213

They want to purchase gold

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VinhNguyen212861

They want to and they like to have the same meaning

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuH623527

Cũng k hẳn

4 tháng trước