"שים את הנייר בפה של הגולם."

Translation:Put the paper in the golem's mouth.

August 5, 2016

11 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/FaizalZahid

During the Middle Ages, passages from the Sefer Yetzirah (Book of Creation) were studied as a means to create and animate a golem, although there is little in the writings of Jewish mysticism that supports this belief. It was believed that golems could be activated by an ecstatic experience induced by the ritualistic use of various letters of the Hebrew Alphabet forming a "shem" (any one of the Names of God), wherein the shem was written on a piece of paper and inserted in the mouth or in the forehead of the golem.

From Wikipedia .


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

To me the most interesting part of that Wikipedia article came right after the part you quoted: A golem is inscribed with Hebrew words in some tales such as the word emet (אמת, "truth" in Hebrew) written on its forehead. The golem could then be deactivated by removing the aleph (א) in emet, thus changing the inscription from "truth" to "death" (met מת, meaning "dead").


https://www.duolingo.com/profile/JewishPolyglot

או כתוב "אמת" על המצח שלו


https://www.duolingo.com/profile/AdamReisman

Why is everyone downgrading every comment you make? I don't get it.


https://www.duolingo.com/profile/JewishPolyglot

נראה לי שלצערי הרב, יש כמה אנטי-שמים ויהודים ששונאים את עצמם על האתר הזה


https://www.duolingo.com/profile/joelnaqqar

קודם כל, לא חושב ש"אנטי-שמים" קיימים פה בשביל ללמוד עברית, כאילו, איזה משוגע יבוא לפה רק לדבר רע על היהודים או משהו כזה? אין להם משהו יותר טוב לעשות בחיים? דבר שני, כולם downgrades את התגובות המצחיקות או אם הן לא קשורות לנושא, ואני גם לא יודע למה. אז אל תידאג. אני למשל, אני downgrade רק התגובות השליליות שלא עוזרים לנו ללמוד באוויר חיובי, וגם התגובות של האנשים שלא למדו בחיים איך להעריך את העבודה הטובה של אחרים. Don't let anybody get you if you know you're not doing something wrong buddy!


https://www.duolingo.com/profile/AdamReisman

Joel, you are a good man.


https://www.duolingo.com/profile/joelnaqqar

Haha thanks Adam! I just felt that I need to point those out. Oh and let me tell you that I appreicate your input very much on all the lessons, and that your answers are very thorough and straightforward!


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

Sim et ha-neyar ba-pe shel ha-golem.


https://www.duolingo.com/profile/fingrut

DuLingo: come for the language practice, stay for the discussions. ;)

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.