Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He plays."

Dịch:Anh ấy chơi.

2 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/V6HJd

e

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cutiejiminie1995

what

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuankietbui3264

cậu khaminh2008 ngu thế!sau play có "s" vì he là ngôi 3 số ít mà!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kimanh15092005

đọc chả rõ gì hết thế thì ai mà nghe được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/catmiet

cậu ấy chơi?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hungdv.bkd

Dịch là anh ấy diễn kịch mà sai hả @@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khaminh2008

Chơi mà sao có s ngoài sau nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtho456980

vì sau các danh từ he, she, it thì động từ không còn nguyên mẫu nữa, còn sau I, we, you , they thì động từ giữ nguyên

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anotherxuan

"Cậu ấy chơi" mà sai á ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnAn1345

đúng vậy cậu ấy chơi mà sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhoxkute_rose

cậu ấy chơi thì sao trời ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lamhuynh0020

nhỡ nhầm với play mang nghĩa 'đóng kịch' thì sao nhỉ? chúng cũng là động từ cả thôi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SkallLuvMuzik

thêm "she" ở cuối là dịch hơi dị nha.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trongkks5

anh ấy chơi gái kaka

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vancanhmba

chang biet choi cai gi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhcHuy10

anh ấy chơi lung tung thứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiaho0505

"Cậu ấy chơi" mà sai á ????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linhtg

tôi chịu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cutiejiminie1995

a ay choi thui

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhGiang6a1

khung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duonghao51

why???

1 năm trước