Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/NguynVngV

"I have not seen you all month."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynVngV

I have not seen you all month

2 năm trước