https://www.duolingo.com/ducnha2007

100 days streak!!!!!!!

 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Thật tuyệt vời, cuối cùng mik cũng được 100 days streak, các bạn hãy vào đây để chia sẻ niềm vui này với mik nhé!!!!!!

2 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhuyennov

Chúc mừng bạn nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthach0.

Đã share

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-_Snack_-

Chúc mừng bn nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

Chúc mừng bạn nha!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Chúc mừng, mình cũng đang tiến tới con số 300 =))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TTluvT312

Chúc mừng bạn nha!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

chúc mừng nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthaman
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

Congrats!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ran_pretty1

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...MoonLight...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Princessbloom789

chúc mừng bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/King-Sun
 • 16
 • 7
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

chúc mừng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lucky_Marry

chúc mùng bn nha !

http://imgur.com/a/VUUNX

2 năm trước

https://www.duolingo.com/FN-5.7
 • 18
 • 8
 • 3
 • 3

chúc mừng bạn !!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Chúc mừng !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lucy_cute2637

Oiwainokotoba to you (câu nói này là chúc mừng cho bạn a)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

chúc mừng bạn. ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan140905

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.