"איך הוא אופֶה את העוגה הזאת?"

Translation:How is he baking this cake?

August 5, 2016

2 Comments
This discussion is locked.

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.