https://www.duolingo.com/khongtrang123

Kết quả cuộc đua XP

Imgur

(Các bạn không có tên tức là đã vi phạm luật hoặc chưa có trong lớp.)

Nhớ comment để nhận giải thưởng nha

2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Tui có trong lớp ko ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khongtrang123

ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Cho mình link lớp đi !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khongtrang123

thi xong roi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Thế thì thui !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Victoria_Huyen

Cho mình nhận lingo nha .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khongtrang123

ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Victoria_Huyen

Thank you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Le_Le...
 1. mik đã ấn vô link

 2. trong thời gian thi mik ko hề thay đổi 1 tý gì

 3. mik không hề làm sai luật để bị phạm luật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khongtrang123

ban nao co 0-10 XP se ko dc thuong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lehaonhan5567

tớ có trong lớp không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tungan2005
 • 15
 • 10
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khongtrang123

kcj

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.