Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/TrnMaiKhanh4

TỔ CHỨC CUỘC THI XP ( LỚP MY FRIENDS )

LỚP MY FRIENDS XIN TỔ CHỨC CUỘC ĐUA XP

QUY ĐỊNH

KHÔNG SPAM

KHÔNG HACK

TỪ CẤP 5 TRỞ LÊN, MỚI ĐƯỢC THAM GIA


THỂ LỆ CUỘC THI


CUỘC ĐUA BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 9/7 -> 30/7

LINK LỚP MÌNH : https://www.duolingo.com/o/rdfpqg. CHỈ CÓ HỌC SINH LỚP MÌNH MỚI ĐƯỢC THAM GIA

•*GIẢI NHẤT ĐƯỢC : 80 LINGOT

•*GIẢI NHÌ ĐƯỢC : 60 LINGOT

•*GIẢI BA ĐƯỢC : 40 LINGOT

•*GIẢI TƯ ĐƯỢC : 20 LINGOT

NÊN MÌNH MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ VỀ PHẦN LINGOT

NGƯỜI THAM GIA : VÔ SỐ KỂ

LỚP MÌNH CHỈ TỔ CHỨC KHÓA ANH-VIỆT THÔI NÊN CÁC BẠN KHÔNG ĐƯỢC ĐÒI HỎI

AI ỦNG HỘ MÌNH MÌNH SẼ TĂNG SỐ LINGOT GIẢI THƯỞNG LÊN

• CÁC BẠN THAM GIA :

  • Pthuy_Marry

  • miku_sun

-Super_Naruto

-ducnha2007

-MaiLinhnice

-

-

-

•CÁC BẠN ỦNG HỘ

-vananh2007 : 1 LINGOT

-

-...........................

CẢM ƠN CÁC BẠN, MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ

1
2 năm trước
1

21 Nhận xét