Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/...Le_Le...

trò chơi: Ô chứ may mắn(tuyển)

mik sẽ đưa 2 những ô như thế này:

http://imgur.com/a/GqWF0

http://imgur.com/a/ddpuA

chọn 1 trong 2 ô và chọn 1 ô trong ô đó.

1 có ô xui xẻo: xui nhất là nộp 10lings

2 có ô không có gì: chả có gì

3 có ô may mắn: may mắn nhất tới 30lings

4 có ô câu hỏi: câu khó nhất là làm nâng cao kĩ năng 60 lần và khi làm xong câu khó nhất sẽ đc 15lings. lưu ý ở ô này: khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới đc lings.

câu nào đã có người mở rồi thì người khác ko mở ô đó nữa.

MONG

CÁC

BẠN

THAM

GIA

0
2 năm trước

38 Nhận xét