Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is a coffee plant."

Dịch:Đây là một cây cà phê.

1
2 năm trước

0 Nhận xét