1. Forum
 2. >
 3. Topic: Duolingo
 4. >
 5. Slow Finnish - Chapter 12d - …

https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

Slow Finnish - Chapter 12d - Haluaisin kupin teetä, kiitos

Persoonapronominien akkusatiivi - The personal pronouns in the accusative

 • minut
 • sinut
 • hänet
 • meidät
 • teidät
 • heidät

Remember that certain verbs always require an object in the partitive.

 • rakastaa - Rakastan sinua.
 • ymmärtää - Ymmärrätkö minua?
 • auttaa - Autamme lehmiä.
 • odottaa - Odotatte junaa.

Some verbs can have both an accusative object and a partitive object.

 • Etsin sinua. I am looking for you.
 • Etsin sinut. I will look for/find you.
 • Haluan sinut. I want you. (romantically, platonically, sexually)
 • Haluan sinua. I want you. (sexually only)
 • Kannan sinua. I am carrying you.
 • Kannan sinut kynnyksen yli. I will carry you over the threshold.

There are also verbs that always require an accusative object.

 • muistaa - Muistan sinut. I remember you.
 • unohtaa - Unohdan sinut. I will forget about you.
 • kuulla - Kuulen sinut. I can hear you.

Here are more verbs of this type.

Nähdä - To see

 • näen
 • näet
 • hän näkee
 • näemme
 • näette
 • he näkevät

Tietää - To know (someone by appearance, name etc.)

 • tiedän
 • tiedät
 • hän tietää
 • tiedämme
 • tiedätte
 • he tietävät

Tuntea - To know (someone personally)

 • tunnen
 • tunnet
 • hän tuntee
 • tunnemme
 • tunnette
 • he tuntevat

Remember that negations always need a partitive object.

 • En tunne sinua.
 • Emme näe hevosta.

Harjoitus 1

Käännä englanniksi. - Translate into English.

 • Tiedän heidät, mutta en tunne heitä.
 • Kuulemme teidät, mutta emme näe teitä.
 • Pidän hänestä, mutta rakastan sinua.
 • Unohdammeko vai muistammeko hänet?
 • Etsittekö minut myöhemmin?
 • Hän tuntee meidät hyvin.
 • Haloo! En kuule sinua!
 • Haluat minut, et häntä!
 • Kannan kirjat sinulle.
 • He näkevät sinut.
 • Kuulemme sinut, mutta emme ymmärrä sinua.
 • Autatko meitä?
 • Hän unohtaa meidät pian.

Harjoitus 2

Käännä suomeksi. - Translate into Finnish.

 • I love you, but I do not understand you (singular).
 • I know about him, but I do not know him personally.
 • We are waiting for you (plural)!
 • You (plural) can see them, but you cannot hear them.
 • He can hear me, but he cannot hear you (singular).
 • You (singular) will forget about us soon.
 • Will you help her?
 • They will carry her to the hospital.
 • They are carrying her to the hospital.
 • Can you (plural) see us?
 • They want me!

Here is a link to the previous lessons.

Hei! :)

August 6, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/-FallingLeaves-

Thank you for making this! It must be very time-consuming.


https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

VASTAUKSET

Harjoitus 1

 • I know about them, but I do not know them personally.
 • We can hear you, but we cannot see you.
 • I like him/her, but I love you.
 • Shall we forget or remember him/her?
 • Will you look for/find me later?
 • He/she knows us well.
 • Hello! I cannot hear you!
 • You want me, not him/her.
 • I will carry the books to you.
 • They (can) see you.
 • We can hear you, but we do not understand you.
 • Will you help us?
 • He/she will forget us soon.

Harjoitus 2

 • Rakastan sinua, mutta en ymmärrä sinua.
 • Tiedän hänet, mutta en tunne häntä.
 • Odotamme sinua!
 • Näette heidät, mutta ette kuule heitä.
 • Hän kuulee minut, mutta hän ei kuule sinua.
 • Unohdat meidät pian.
 • Autatko häntä?
 • He kantavat hänet sairaalaan.
 • He kantavat häntä sairaalaan.
 • Näettekö meidät?
 • He haluavat minut!

https://www.duolingo.com/profile/otsogutxi

Finnish looks hard:/ It's probably easier than I think though.


https://www.duolingo.com/profile/A_User

It is hard, but it's a lot of fun! And it's easier when you take it in bite size pieces. :-)


https://www.duolingo.com/profile/widle

Finally I found the time to sit down and do the lesson properly. Kiitos! Toivon, että en unohda sitä. :)

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.