"Hatred is a terrible feeling."

Translation:Nienawiść to straszne uczucie.

August 7, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/va-diim

Russian: Nienawist' eto strasznoje ciuwstwo.

August 7, 2016

https://www.duolingo.com/Jeanette364461

Why not "nienawiść jest strasznym odczuciem"?

April 2, 2019
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.