https://www.duolingo.com/profile/HanhphucE

duolingo

Bạn nào có thể giải thích giùm mình cái này được không? Nếu mình muốn nói: "Tôi đang nói chuyện với cô ấy" thì mình ghi: "I'm talking with her". Nhưng có bạn lại viết: "I'm doing talking with her". Hai câu này có gì khác nhau không nhỉ? Sao lại dùng "doing" ở đây nhỉ?

August 7, 2016

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Supreme_Universe

nếu có người sử dụng cái I'm doing talking with her thì người đó đã sử dụng cấu trúc hoàn toàn sai,bởi vì khi đã sử dụng talking ko thể thêm doing được vì thế nên i'm doing talking with her là sai

August 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/forgetmeplz

I'm talking with her: Tôi đang nói chuyện với cô ấy.

=> Đúng theo cấu trúc S + am/is/are + V-ing

I'm doing talking with her: Tôi đang làm (một) việc (là) nói chuyện với cô ấy => Nhấn mạnh việc đang làm là "nói chuyện với cô ấy".

=> S + am/is/are + doing (vì động từ chính trong câu này là "do") + Object

  • Object trong câu này gồm "talking - sự nói chuyện" (Gerund - danh động từ) và "with her".

  • Trường hợp này hiếm gặp, bạn nên tra thêm google và các nguồn khác để hiểu rõ hơn.

August 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HanhphucE

Cảm ơn bạn nha!

August 9, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.