"Shedecidedtoleaveherjob."

Dịch:Cô ấy đã quyết định rời bỏ công việc của cô ấy.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HANHDINH10

Right. Which wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnNam385366

"Cô ấy quyết định rời bỏ công việc của mình" mà không chấp nhận là có vấn đề. Chán

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.