Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She decided to leave her job."

Dịch:Cô ấy đã quyết định rời bỏ công việc của cô ấy.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HANHDINH10

Right. Which wrong?

2 năm trước