Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con trai của tôi mười sáu tuổi."

Dịch:My son is sixteen.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tessy99

my son is sixteen years old

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thinhinguyen

my son is sixteen years old

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vonguyenanhkhoa

sai

1 năm trước