Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc."

Dịch:I am going to feel happy.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/binhtqb1996

I am going to be happy sao không được chấp nhận vậy ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocminh22102005

to be là sai. phải là to feel

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quyentucctl

Tgh

8 tháng trước