"מה שווי הבנק בבורסה?"

Translation:What is the value of the bank on the stock market?

August 7, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/owlinthebox

what is the difference between שווי and ערך?

August 27, 2017

https://www.duolingo.com/JewishPolyglot

מאיפה הביאו את המילה "בורסה" לשפה העברית?

August 7, 2016

https://www.duolingo.com/airelibre

It's from the same root as the equivalent in many other European languages. Eg. Spanish bolsa, Catalan and Italian borsa, Swedish börs. All from bursa in Latin, which comes from Greek βύρσα, animal skin.

Hebrew Wiktionary goes further and provides this:

מיוונית: בירסה - עור (ראו: בורסקי, בורסי), כאשר בתקופה יותר מאוחרת, תיארה מילה זו שקית מעור שבתוכה יש כסף. במאה ה-13 החל השימוש במשמעות המודרנית של המילה, בבלגיה, בבית משפחת הסוחרים ון דר בורס. על דלת ביתם של המשפחה היה תלוי שלט שעליו היו מצוירים שלושה שקיקי עור. סוחרים רבים היו נוהגים להתאסף ליד ביתם של המשפחה ולבצע עסקים רבים וקראו למקום הזה דלה בורסה - של בורס. מאוחר יותר, כאשר נפתח מקום מיוחד, מרוכז לסחר בינלאומי הוא נקרא: בורסה.

August 7, 2016

https://www.duolingo.com/JewishPolyglot

Interesting! Here's a lingot!

August 7, 2016
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.