Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hội đồng có mười thành viên."

Dịch:The board has ten members.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Hội đồng sao lại dùng Board vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
  • 25
  • 518

sao khó hiểu vậy....

1 năm trước