Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không ai thích điều đó."

Dịch:Nobody likes that.

0
2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tai0948884990

tại sao mình ghi "no one" thay cho "nobody" lại không chấp nhận?

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/solonol

none likes that.......sao lai sai nhỉ?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...
  • "None" mang nghĩa là "không một ai/một cái gì" khi nó đi kèm với một tập thể nào đó.

Ex:

  • None of us likes that./Không ai trong chúng ta thích điều đó.

  • I want none of these things./Tôi không muốn bất cứ cái nào trong những cái này cả.

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/solonol

mình hiểu rồi, cảm ơn bạn!!

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

Không có chi ~~

0
Trả lời2 năm trước