"Không ai thích điều đó."

Dịch:Nobody likes that.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tai0948884990

tại sao mình ghi "no one" thay cho "nobody" lại không chấp nhận?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.