Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không ai thích điều đó."

Dịch:Nobody likes that.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tai0948884990

tại sao mình ghi "no one" thay cho "nobody" lại không chấp nhận?

1 năm trước