Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is not a menu."

Dịch:Đây không phải là một thực đơn.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/solonol

đây không phải là một cái thực đơn.......mà sai ak...cứng nhắc quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haiha104425

-^^-

2 năm trước