https://www.duolingo.com/Haru...Haru

PHÂN BIỆT MAYBE, PERHAPS VÀ POSSIBLY

Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 790

Maybe, perhaps và possibly là ba từ đồng nghĩa. Chúng đều có nghĩa là “có thể”. Tuy nhiên, cách dùng của ba từ này có sự khác biệt. Maybe Maybe được dùng trong ngữ cảnh thân mật, không trang trọng, hay được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày. Ví dụ: ‘– Are you going to skip school again tomorrow? – Hmm … maybe. – Come on! You are not chicken, are you? Perhaps Trong ngữ cảnh trịnh trọng hơn, bạn có thể dùng “perhaps”. Perhaps là từ trung lập, vẫn có thể dùng trong các tình huống giao tiếp không có tính nghi thức. Ví dụ: "There were 200, perhaps 250, people at the theatre". Hay: "Perhaps we should start again". Possibly Possibly được dùng trong ngữ cảnh trịnh trọng, thường được sử dụng trong đàm phán, thỏa thuận, hay khi tránh bất đồng. Ví dụ: She could possibly do it herself. Hay: It was possibly not your job. Có lẽ đây không phải là việc của bạn. (Có nghĩa là bạn không cần phải quan tâm.) Nhìn chung, ba từ này có chút khác biệt về cách dùng: “maybe” là từ thân mật, không trịnh trọng; “perhaps” thì trịnh trọng hơn một chút, không quá xuồng xã; còn “possibly” là từ trịnh trọng, lịch sự hơn cả.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

@@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_FLLFFL_
_FLLFFL_
 • 6
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

hay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_ICE_BOY_

best

2 năm trước

https://www.duolingo.com/RINKITORI_2k3

đk đó. like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-_Snack_-

@@@@@

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.