"Tôi muốn nghiên cứu triết học Trung Quốc."

Dịch:I want to study Chinese philosophy.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/qunh421377

Trung cẩu cút....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyen384276

Tại sao những đáp án nhạy cảm thì toàn là TQ!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 25
  • 11
  • 11
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2

TQ là gì vậy anh?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khanh953998

Ii7e.7umm5mm5tuie95hmd

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Lê Nin và tư tưởng Mao Trạch Đông oh yeah.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.