Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi là một người."

Dịch:I am a person.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tonystark37157

I am the person ko được à

1 năm trước