"חמש הרופאות אוכלות."

Translation:The five doctors are eating.

August 9, 2016

3 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/felipegri

shouldn't it be חמשת?


https://www.duolingo.com/profile/AlmogL

חמש הרופאות / חמשת הרופאים


https://www.duolingo.com/profile/aemolinas

Can someone explain how this sentence is different from ״הרופאות החמש אוכלות״? Both seem to mean “The five doctors eat.”

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.