Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will look for it."

Dịch:Tôi sẽ tìm nó.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Binh403914

tôi sẽ tìm kiếm nó sao k đúng nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

Lần sau, bạn nhớ bấm nút Báo lỗi để cho các contributors dễ dàng cập nhật đáp án thêm nha.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Binh403914

nó nằm chổ nào nhỉ? :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

Như trong hình này nha bạn: Imgur

Chọn như hình mình khoanh đen, sau đó chọn: "Câu trả lời của tôi nên được chấp nhận."

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danghung.vnua

tôi sẽ nhìn nó

1 năm trước