Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sunday"

Dịch:Chủ nhật

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhiAnh666

Sunday là ngày Chúa Nhật Cộng Sản không thích Thiên Chúa Giáo, nên ép đổi thành Chủ Nhật.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynminht734026

Ghét ngày nghỉ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnhNguyen249538

thich chu nhat vi khong can phai di hoc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenLiLy...2k

đúng thế đó

1 năm trước