"אם הייתי יודעת איך לעשות את זה, כבר הייתי עושָה את זה."

Translation:If I knew how to do this, I would already have done it.

August 10, 2016

0 Comments

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.