"תן לי את השלט, אתה מחליף ערוץ יותר מדי."

Translation:Give me the remote control, you change channel too much.

August 11, 2016

0 Comments

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.