"Do I need an operation?"

Dịch:Tôi có cần một ca mổ không?

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DominiqueQ9
DominiqueQ9
 • 24
 • 23
 • 10
 • 534

phẫu thuật, giải phẫu và ca mổ có gì khác nhau?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghiaaminh
Nghiaaminh
 • 25
 • 10
 • 9
 • 16

Tiếng Việt: "tôi có cần phải giải phẫu không? hoặc "tôi có cần phải mổ không?"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3

Tôi có cần phẫu thuật không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khoe523944

Trong tiếng Việt: bệnh nhân hỏi thầy thuốc là Tôi có cần phải mổ không hay tôi có cần phải phẫu thuật không, chứ không ai hỏi là Tôi có cần một ca phẫu thuật không

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
 • 25
 • 7
 • 3
 • 236

Cập nhật thêm đáp án đi

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.