Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The search for the victim continues."

Dịch:Cuộc tìm kiếm nạn nhân tiếp tục.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungNguyen221831

"Cuộc tìm kiếm nạn nhân vẫn tiếp tục": Mới đúng ad ạ

2 năm trước