"The search for the victim continues."

Dịch:Cuộc tìm kiếm nạn nhân tiếp tục.

August 11, 2016

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungNguyen221831

"Cuộc tìm kiếm nạn nhân vẫn tiếp tục": Mới đúng ad ạ

August 11, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.