Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có một số cô gái."

Dịch:There are some girls.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.k.a.m.ii

There are many girls có dk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

"There are some girls." = "Có một số cô gái"/"Có (một) vài cô gái."

"There are many girls." = "Có nhiều cô gái".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 714

There are a few girls?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SoiiJunKim

Khi nào there are khi nào there is mọi người

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 22
  • 12

There are some girls

1 tháng trước