Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Thanhsg704

"We will be at that same place."

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuNguynKim1

chúng tôi sẽ ....?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Chúng ta sẽ ở cùng chỗ đó

1 năm trước