"Ona je te ryby."

Tłumaczenie:She eats the fish.

2 lata temu

2 komentarze


https://www.duolingo.com/GrzegorzPr5

Błąd w tłumaczeniu liczby mnogiej ryby!

1 rok temu

https://www.duolingo.com/br0d4
Mod
  • 25
  • 25
  • 25
  • 20
  • 20
  • 9
  • 5
  • 1261

Mylisz się, nie ma błędu. Rzeczownik "fish" ma nieregularną liczbę mnogą.

Jeśli chodzi o wiele ryb tego samego gatunku, najczęściej używa się liczby mnogiej "fish" czyli w takiej samej formie jak liczba pojedyncza, a gdy chodzi o różne gatunki ryb - rzeczownik "fish" w znaczeniu poszczególnych zwierząt różnych gatunków ma formę "fishes". Ponadto, gdy mówimy o konkretnych zwierzętach wodnych, rzeczownik ten jest policzalny - można więc powiedzieć "a fish" lub "one fish" (jedna ryba) i "two fish" (dwie ryby), albo pewna liczba ryb "fish".

Gdy jednak mowa o posiłku - to rzeczownik "fish" jest niepoliczalny (i oznacza w zasadzie nie rybę, a rybie mięso lub potrawę/potrawy z ryb), podobnie jak np. "meat" (to znaczy mięso - też niepoliczalne). Kiedy jemy potrawy z mięsa - nawet różne - nie można po angielsku powiedzieć o nich "meats" (chociaż w j. polskim można użyć liczby mnogiej "mięsa", "mięsiwa") i dokładnie na takiej samej zasadzie ani o jednej, ani o różnych potrawach z ryb po angielsku nie można powiedzieć "fishes".

I przy okazji, trzeba pamiętać, że przy rzeczownikach niepoliczalnych nie można stawiać przedimka "a" - zatem o potrawie z ryby nigdy nie powiemy "a fish" - tak można powiedzieć tylko o rybce w akwarium.

(Przy czym od tej zasady istnieje kilka wyjątków, gdy mowa o zwyczajowej "porcji" czegoś niepoliczalnego, np. "beer" - piwo, też niepoliczalne - to substancja, natomiast "a beer" to skrót myślowy oznaczający "a bottle of beer".)

1 rok temu
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.