Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khoảng một trăm năm mươi đô la"

Dịch:About one hundred and fifty dollars

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hharuka

Approximately one hundred fifty dollars. Không được

2 năm trước