"Cái gương ở trên tường."

Dịch:The mirror is on the wall.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhthuchit

tai sao khong co ai binh luan vay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri854

hi, bạn thấy học ở đây được không, mình mới học được một thời gian

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.