1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. LÒNG NHÂN ÁI CỦA CON NGƯỜI [ …

https://www.duolingo.com/profile/Future_Light594

LÒNG NHÂN ÁI CỦA CON NGƯỜI [ Danh ngôn]

Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.

Charity begins at home, but should not end there. Thomas Fuller

Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau.

We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. Charlie Chaplin

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.

All things are perceived in the light of charity, and hence under the aspect of beauty; for beauty is simply reality seen with the eyes of love. Evelyn Underhill

Đừng bao giờ tìm niềm vui trong bất hạnh của người khác.

Never find your delight in another's misfortune. Publilius Syrus

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.

No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Aesop

Lòng tốt kiên định có thể làm được nhiều điều. Như mặt trời làm băng tan chảy, lòng tốt khiến sự hiểu nhầm, sự nghi ngờ và thù địch bốc hơi.

Constant kindness can accomplish much. As the sun makes ice melt, kindness causes misunderstanding, mistrust, and hostility to evaporate. Albert Schweitzer

Một người chỉ thực sự có đạo đức khi anh ta phục tùng sự thôi thúc muốn giúp tất cả mọi sinh mệnh anh ta có thể giúp được và lùi lại không làm tổn thương tới bất cứ sinh linh nào.

A man is truly ethical only when he obeys the compulsion to help all life which he is able to assist, and shrinks from injuring anything that lives. Albert Schweitzer

Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, và tâm tính không bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương.

Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts. Charles Dickens

Lòng trắc ẩn, cội nguồn của mọi đạo đức, chỉ có thể đạt được toàn bộ chiều rộng và chiều sâu nếu nó bao trùm tất cả sinh vật sống chứ không chỉ giới hạn ở loài người.

Compassion, in which all ethics must take root, can only attain its full breadth and depth if it embraces all living creatures and does not limit itself to mankind. Albert Schweitzer

Chúng ta có thể có quan điểm riêng, nhưng tại sao chúng lại phải là trở ngại ngăn trái tim gặp gỡ?

We may have our private opinions but why should they be a bar to the meeting of hearts? Mahatma Gandhi

Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây ra ít khi nào nặng bằng nhau.

The injuries we do and the injuries we suffer are seldom weighed on the same scales. Aesop

Để con người có thể yêu thương lẫn nhau, có lẽ đó là nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng ta, thử thách và minh chứng tối cao cuối cùng, việc mà mọi thứ khác đều chỉ là chuẩn bị.

For one human being to love another; that is perhaps the most difficult of all our tasks, the ultimate, the last test and proof, the work for which all other work is but preparation. Rainer Maria Rilke

Đọc thêm tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/132/sw/n/charmode/true/default.aspx © TuDienDanhNgon.vn

August 12, 2016

30 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/FullMoon2009

hay đóa, em rất thíck, like


https://www.duolingo.com/profile/FullMoon2009

mà chế là girl hay boy vậy ( chưa biết giới tính nên tạm gọi là chế )


https://www.duolingo.com/profile/natsora_

Anime nữ, tên là BabyCute thì là girl chứ chẳng lẽ là boy


https://www.duolingo.com/profile/...Chul...

??????????????????????


https://www.duolingo.com/profile/_kimukatoji_

1like bn iu...bà f đánh dấu từ câu 1đến hết thì hơn......^^


https://www.duolingo.com/profile/Future_Light594

ừ lần sau nhé giờ mỏi tay quá


https://www.duolingo.com/profile/FullMoon2009

1 like for you not for yu


https://www.duolingo.com/profile/fkvdsg

a like

1 like

one like


https://www.duolingo.com/profile/.DSK

châm ngôn hay đấy .1 like cho bn


https://www.duolingo.com/profile/Future_Light594

linh cảm ơn nhi nhé


https://www.duolingo.com/profile/quynhlucy

chuẩn bạn và 1 like

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.