"Theface"

Dịch:Khuôn mặt

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SusuSky6

Gưong mặt thương hiệu đc ko nhể?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocuyen14

the face la khuon mat hay guong mat deu dung

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vminhsng2

ngu

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.