Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Their job is to create advertisement."

Dịch:Công việc của họ là tạo ra quảng cáo.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/redarmy2605

TẠO QUẢNG CÁO KHÔNG ĐÚNG. THUA

2 năm trước